Ochrona danych osobowych

Biuro Podróży "My-Capri" w Żorach, Al. Niepodległości 1, jako agencja pośrednicząca w sprzedaży imprez turystycznych nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych swoich klientów, natomiast przekazuje je firmie organizującej wypoczynek. Nazwę tej firmy i jej adres, Biuro Podróży "My-Capri" przekaże klientowi zaraz po wykupieniu przez niego imprezy turystycznej. Przekazanie danych osobowych organizatorowi wypoczynku jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zakupionej usługi.

Klient ma prawo w każdej chwili wystąpić do organizatora wypoczynku o usunięcie swoich danych adresowych i telefonicznych.