Jak rezerwować?

 1. Formularz rezerwacji:
  Po wyszukaniu i zapoznaniu się z odpowiednią ofertą należy wypełnić BARDZO DOKŁADNIE internetowy formularz zgłoszeniowy (rezerwacja ON LINE),
 2. Rezerwacja:
  Następnie formularz należy wysłać do konsultanta Biura Podróży CAPRI lub od razu zadzwonić na centralę telefoniczną Biura pod numer infolinii +48 32 43-41-030 i przedstawić swoją prośbę;
  Oczywiście rezerwacje można składać również osobiście poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail: capri@my-capri.pl
 3. Potwierdzenie Możliwości Rezerwacji:
  Konsultant Biura Podróży CAPRI w ciągu 1 godziny (standardowo, ale bywają wyjątki) kontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów i potwierdzenia możliwości rezerwacji tj. dostępności miejsc w wybranym obiekcie i terminie.
 4. Umowa-Zgłoszenie:
  Jeżeli rezerwacja - przesłana on line lub złożona telefonicznie - zostanie potwierdzona przez konsultanta, to należy czekać na przesłanie przez konsultanta Biura CAPRI Umowy-Zgłoszenia wraz z Warunkami Uczestnictwa Głównego Organizatora wybranej imprezy. Umowę uczestnictwa należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach i odesłać w ustalonym terminie mailem do Biura Podróży CAPRI na adres capri@my-capri.pl.
 5. Warunki Uczestnictwa:
  Złożenie podpisów na formularzu Umowy-Zgłoszenia lub dokonanie płatności jest równoznaczne z zapoznaniem się ze wszystkimi punktami Warunków Uczestnictwa Głównego Organizatora, które są integralną częścia zawieranej Umowy i ich akceptacją.
 6. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia:
  Dopiero podpisana Umowa-Zgłoszenie jest jedynym prawnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy B.P. CAPRI a klientem - dopiero po złożeniu podpisów na formularzu Umowy-Zgłoszenia i odesłaniu go mailem do Biura klient zostaje wprowadzony na listę uczestników zakupionej imprezy turystycznej;
 7. Potwierdzenie Rezerwacji:
  Warunkiem pełnego potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie zapłaty za zakupioną wycieczkę; płatność może być dokonana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazane konto;
 8. Numer konta:
  Wpłat wszelkich należności z tytułu wyjazdów turystycznych nalezy dokonywać na konto:
  My CAPRI Ireneusz Bazgier, al. Niepodległości 1, 44-240 Żory.
  ING Bank Śląski
  Nr: 08 1050 1676 1000 0092 0253 9897
  Na druku przelewu prosimy czytelnie napisać numer rezerwacji i nazwisko osoby, na którą spisana została Umowa-Zgłoszenie;
 9. Warunki Płatności:
  Termin i warunki płatności za wybraną imprezę są określone dokładnie na Umowie-Zgłoszeniu - są one różne w zależności od wybranej imprezy i terminu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy;
  1. Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni, to:
   - wpłata I raty w wysokości określonej procentowo w Warunkach Uczestnictwa Głównego Organizatora powinna zostać dokonana w terminie do 24h od momentu podpisania umowy, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie-Zgłoszeniu,
   - wpłata pozostałej części należności w wysokości określonej na Umowie-Zgłoszeniu powinna zostać dokonana w terminie do 30 dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy lub w terminie określonym na Umowie-Zgłoszeniu, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie-Zgłoszeniu
  2. Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, to wpłata całości należności w wysokości określonej na Umowie-Zgłoszeniu powinna zostać dokonana w przeciągu od 1 do 24h od momentu założenia rezerwacji, chyba że strony ustaliły inaczej i widnieje taki zapis na Umowie-Zgłoszeniu
   Ze względu na długi czas przesyłania pieniędzy pomiędzy bankami - prawie zawsze prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty e-mailem: capri@my-capri.pl
 10. Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji:
  Po otrzymaniu od Państwa podpisanej umowy zgłoszenie, oraz dowodu wpłaty w terminie określonym przez biuro - rezerwacja nabiera mocy prawnej i jest aktualna w 100%.
 11. Warunki Rezygnacji:
  Zasady ewentualnej rezygnacji z wyjazdu są zawsze dokładnie określone w Warunkach Uczestnictwa Głównego Organizatora
 12. Dokumenty podróży:
  - Autokar: przy wyjeździe autokarowym klient otrzymuje na e-maila druk Potwierdzenia wraz ze wszystkimi zakupionymi świadczeniami i szczegółami dotyczącymi rozpoczęcia imprezy
  - Samolot: przy wylocie samolotowym klient otrzymuje e-maila (w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni do rozpoczęcia podróży) lub przy rezerwacjach wczesniejszych na adres Osoby Rezerwującej Voucher, stanowiący dokument upoważniający do odbioru na lotnisku dokumentów podróży ( miejsce odbioru dokumentów jest dokładnie okreslone przez Konsultanta Biura Podróży
  - własny transport: przy dojeździe własnym klient otrzymuje na e-maila (w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni do rozpoczęcia podróży) lub przy rezerwacjach wcześniejszych na adres Osoby Rezerwującej Voucher, stanowiący jedyny dokument upoważniający do wykupionych świadczeń na miejscu (miejsce odbioru kluczy jest dokładnie określone na Voucherze)
  - wszelkie dodatkowe informacje wysyłane są na adres Osoby Rezerwującej pocztą lub e-mailem.
 13. Wszelkie pytania prosimy kierować do działu rezerwacji Biura Podróży "CAPRI":
  - Telefon: +48 32 43-41-030
  - e-mail: capri@my-capri.pl